Regionalny Zespół Pieśni i Tańca KASZUBY w Kartuzach

Harmonogram

Próby zespołu (tancerze, chór, kapela) odbywają się w 'Kaszubskim Dworze"
Kartuzy, ul. Gdańska 15
 
Poniedziałki 19.00 - 21.00
Środy  19.00 - 21.00
 
 

Instruktor

Natalia Gronda

Członek zespołu od 22 lat, w którym tańczy i śpiewa. Prawie od samego początku wchodzi w struktury zarządu. Przez 18 sekretarz zarządu. Od września 2023 rok kierownik zespołu. Natalia nie tylko oddaje się sztuce, ale także aktywnie działa na rzecz rozwoju zespołu i promocji kultury kaszubskiej. Pozyskuje środki, pisze projekty i bierze udział w ich realizacji, przyczyniając się do podnoszenia poziomu artystycznego i rozwoju grupy. Jednak to, co jest dla niej najważniejsze, to członkowie zespołu, którym służy z oddaniem i miłością do swojej regionu.

Zdjęcie instruktura - Natalia Gronda

Informacje

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby" jest grupą amatorską, istniejącą nieprzerwanie od 1946 roku. Założyła ją Marta Bistroń. Na początku zespół tworzyli znajomi, krewni i rodzina Pani Marty. Z czasem zaczęli dołączać inne osoby, którym bliska była kultura i region Kaszub. Od chwili powstania i opracowania pierwszego programu przez założycielkę zespołu występuje na różnych imprezach, akademiach i uroczystościach organizowanych na terenie całego kraju i za granicą. Do dnia dzisiejszego zespół pokazuje ludowe tańce, pieśni, promuje regionalne stroje i instrumenty, kaszubską kulturę, zwyczaje i obrzędy. Repertuar zespołu składa się z piosenek, melodii i tańców pochodzących z całych Kaszub. Jako pierwsi wprowadzili do swojego repertuaru nuty kaszubskie i niespotykane w innych regionach Polski stare instrumenty ludowe takie jak: bazuny, diabelskie skrzypce i burczybasy. Zespół brał udział we wszystkich odbywających się od 1949 r. Centralnych Dożynkach, między innymi w Krakowie, Opolu, Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie oraz kilkakrotnie w Warszawie. Zespół koncertował prawie we wszystkich większych miastach Polski, w większości krajów Europy oraz dwa razy w Kanadzie. „Kaszuby” promowały region w filmach, ogólnopolskich programach telewizyjnych i radiowych. Zespół liczy obecnie około sześćdziesięciu członków w wieku od szesnastu do osiemdziesięciu lat. Jego kierownikiem przez 58 lat był Franciszek Kwidziński. Przez kolejne cztery lata zespół prowadził Jacek Kitowski, który członkiem zespołu jest od ponad 30 lat. 
INSTRUKTOR: 
Anna Krause - taniec ludowy
Kierownik zespołu: Natalia Gronda 
sekretarz: Aleksandra Wiczling
skarbnik: Izabela Bliźniewska 
członkowie zarządu: Łukasz Gronda
                                    Dawid Gneba 
 
rzpit kaszuby