Dziennikarstwo

Harmonogram

poniedziałek godz. 17.30 - 21.00

wtorek godz. 17.30 - 20.30

środa godz. 15 .40 - 19.00
 

Instruktor

Karolina Serkowska-Sieciechowska

Ukończyła filologię polską, dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz nauczanie języka kaszubskiego na Uniwersytecie Gdańskim, a także przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Humanistycznej. Zajmuje się pisaniem artykułów do miesięczników oraz różnych publikacji po kaszubsku i po polsku. Współredagowała gazetę „Wspólnota” przy parafii św. Wojciecha w Kartuzach, współpracowała z „Gazetą Kartuską”, „Radiem Kaszëbë”, „Radiem Gdańsk” oraz miesięcznikiem „Pomerania”. Ma na swoim koncie wykonywanie korekty językowej (polskiej i kaszubskiej) w kilku publikacjach, a także tłumaczenia w publikacjach z j. polskiego na j. kaszubski. Utwory literackie publikowała w „Pomeranii”, „Òdrodze”, literackim dodatku do „Pomeranii” - „Stegna”, zeszytach „Zymk”, „Reflektorze”, zaś referaty o tematyce regionalnej – m. in. w biuletynach Rady Języka Kaszubskiego. Jest laureatką dziennikarskiego Stypendium im. Izabelli Trojanowskiej.
Zdjęcie instruktura - Karolina Serkowska-Sieciechowska

Informacje

Celem zajęć jest zachęcanie do wnikliwej obserwacji, uważnego słuchania i rzetelnego relacjonowania; pobudzanie wyobraźni, inspirowanie do nieszablonowego myślenia, mobilizowanie do kreaowania literackiej rzeczywistości. Uczestniczyć w nich mogą dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.