Chór Cartusia

Harmonogram

Środa godz.18.00-20.30
Młodzież i dorośli

Instruktor

Małgorzata Kuchtyk

dr hab. Małgorzata Kuchtyk jest absolwentką Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego oraz  Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W roku 2018 uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dyrygentka działających od lat w Kartuskim Centrum Kultury chórów CartusiaKakofonia, dziecięcego Hura Chóru oraz sopockiego chóru Kameralnie. Od 2007 roku wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku na Kierunku Jazz i Muzyka Estradowa oraz na specjalności Musical. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Prowadzone przez nią zespoły są zdobywcami licznych nagród na krajowych oraz międzynarodowych konkursach i  festiwalach. 
Zdjęcie instruktura - Małgorzata Kuchtyk

Informacje

Żeński chór kameralny „Cartusia”, założony w 1993 roku przez Ks. Gerarda Jakubiaka przy Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach specjalizuje się w wykonywaniu głównie muzyki sakralnej od chorałów po muzykę współczesną. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali. Nagrał 4 płyty w tym platynową pt. „Kolędy śpiewają dzieci”.