Zespół Canto

Harmonogram

Poniedziałek 17:00 - 18:40
Młodzież 14 - 20 lat
Zajęcia nieodpłatne

Instruktor

Agnieszka Łabuda-Wiatr

Doświadczona dyrygentka, specjalista w dziedzinie emisji głosu i rehabilitacji głosowej, organizator koncertów, nauczyciel wokalu i emisji głosu oraz dyrygent oraz pedagog.
Zdjęcie instruktura - Agnieszka Łabuda-Wiatr

Informacje

Praca nad emisją głosu, rozwijanie umiejętności wokalnych, praca choreografiiczna, praca z mikrofonem, współpaca z muzykami oraz udział podczas oprawy różnych wydarzeń artystycznych.