Chór dziecięcy Hura

Harmonogram

Poniedziałek godz.16.30
Dzieci od 8-14 lat

Instruktor

Małgorzata Kuchtyk

dr hab. Małgorzata Kuchtyk jest absolwentką Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego oraz  Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 2010 roku uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W roku 2018 uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie artystycznej dyrygentura nadany uchwałą Rady Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Dyrygentka działających od lat w Kartuskim Centrum Kultury chórów CartusiaKakofonia, dziecięcego Hura Chóru oraz sopockiego chóru Kameralnie. Od 2007 roku wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku na Kierunku Jazz i Muzyka Estradowa oraz na specjalności Musical. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Prowadzone przez nią zespoły są zdobywcami licznych nagród na krajowych oraz międzynarodowych konkursach i  festiwalach. 
Zdjęcie instruktura - Małgorzata Kuchtyk

Informacje

Chór dziecięcy powstał w 2022 roku. Śpiewają w nim dzieci od 7 do 13 roku życia. Chór uświetnia swymi występami lokalne uroczystości i bierze udział w organizowanych przez Kartuskie Centrum Kultury koncertach.