Aktualności
07 Mar 2024
Kartuskie Centrum Kultury
Udostępnij:

Sztuka Nas łączy – konkurs literacki i fotograficzny

Regulamin powiatowego konkursu literackiego

konkurs jaisztuka

Regulamin powiatowego konkursu literackiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest zespół „Sztuka nas łączy” wraz z opiekunem projektu Joanną Wieczorek z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

2. Fundatorami nagród są sponsorzy i patroni projektu edukacyjnego „Sztuka nas łączy”,

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu sprawuje Organizator.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8  szkół podstawowych oraz uczniowie klas szkół średnich na terenie powiatu kartuskiego.

2. Wiadomość z zgłoszeniem (imię, nazwisko, szkoła, klasa) należy przesłać na adres sztukanaslaczy@gmail.com do 24 marca 2024r. Prosimy o nadanie tytułu maila – „Powiatowy konkurs literacki”

3. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

§ 3. ZASADY KONKURSU

  1. 1. Tematem konkursu jest „Ja i Sztuka”. Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania/rozprawki/wiersza. W pracy należy poruszyć takie zagadnienia jak:
  1. A. Jakie znaczenie ma dla mnie sztuka?
  2. B. Jak sztuka oddziałuje na moje życie?
  3. C. Przykłady, jak promuję sztukę na co dzień.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy do 27 marca 2024 r. przesłać maila z pracą na adres sztukanaslaczy@gmail.com w formacie pdf lub przynieść wydrukowaną już pracę do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

3. Jedna osoba może przesłać maksymalnie jedną pracę

4. Mile widzany jest akcent graficzny dołączony do pracy: rysunek, zdjęcie itd.

5. Prosimy o podpisanie się (imię, nazwisko, klasa i szkoła) na końcu pracy.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie lub modyfikowanie prac innych osób.

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora (imię, nazwisko i szkołę).

§ 5. KOMISJA I NAGRODA

1. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, które według Jury stworzą najciekawsze prace. Pod uwagę brane będą przede wszystkim: pomysłowość, wykonanie, estetyka pracy i trafność treści

2. Do komisji wchodzą: zespół projektu edukacyjnego „Sztuka nas łączy”, pani Marta Furman (nauczycielka języka polskiego) i pani Dominika Kostrzewa-Rzeszewicz (nauczycielka języka polskiego).

3. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów.

4. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na spotkanie literackie 4 kwietnia 2024 r. mające miejsce w Kaszubskim Centrum Kultury w Kartuzach. Po spotkaniu odbędzie się rozdanie nagród. W przypadku nieobecności uczestnika na gali, nagroda będzie do odbioru w sekretariacie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie Kaszubskiego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

 

Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego

konkursik foto

Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest zespół „Sztuka nas łączy” wraz z opiekunem projektu Joanną Wieczorek z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach.

2. Fundatorami nagród są sponsorzy i patroni projektu edukacyjnego „Sztuka nas łączy”,

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu sprawuje Organizator.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie klas szkół średnich na terenie powiatu kartuskiego.

2. Wiadomość z zgłoszeniem (imię, nazwisko, szkoła, klasa) należy przesłać na adres sztukanaslaczy@gmail.com do 24 marca 2024 r. Prosimy o nadanie tytułu w mailu – „Powiatowy konkurs fotograficzny”.

3. Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;

d. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

§ 3. ZASADY KONKURSU

1. Tematem konkursu jest „Sztuka w moim życiu”. Zadaniem uczestnika jest ukazanie na zdjęciu, jak się objawia i jaki wpływ ma sztuka w życiu uczestnika. Należy pamiętać, że sztuka to rozległe pojęcie, obejmujące wiele dziedzin.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy do 27 marca 2024 r. przesłać maila z pracą na adres sztukanaslaczy@gmail.com w formacie jpg albo png.

3. Jedna osoba może przesłać maksymalnie dwa zdjęcia. Jednakże ilość nie jest czynnikiem decydującym w kwestii wyników.

4. Dozwolone jest edytowanie zdjęć.

5. Prosimy, by w mailu napisać również imię, nazwisko, klasę i szkołę uczestnika.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie lub modyfikowanie prac innych osób.

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie, podając dane autora (imię, nazwisko i szkołę).

§ 5. KOMISJA I NAGRODA

1. Zwycięzcami konkursu zostaną 3 osoby, które według Jury stworzą najciekawsze prace. Pod uwagę brane będą przede wszystkim: pomysłowość, wykonanie, estetyka zdjęć i treść nawiązująca do sztuki.

2. Do komisji wchodzą: zespół projektu edukacyjnego „Sztuka nas łączy”, pani Renata Rybakowska (nauczycielka fotografii) i pani Khrystyna Fetisova (fotograf).

3. Nagrodą główną jest wydanie puzzli z zdjęciem wykonanym przez zwycięzcę. Ponadto przewidujemy nagrody rzeczowe dla wszystkich laureatów.

4. Zwycięzcy zostaną zaproszeni na spotkanie literackie 4 kwietnia 2024 r. mające miejsce w Kaszubskim Centrum Kultury w Kartuzach. Po spotkaniu odbędzie się rozdanie nagród. W przypadku braku obecności uczestnika na gali, nagroda będzie do odbioru w sekretariacie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie Kaszubskiego Centrum Kultury oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach.

2.  Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.